Praktische info

ROV

We leven in een tijd dat reformatorisch onderwijs niet meer vanzelfsprekend is. Naast gebed voor de scholen is nodig dat onze stem gehoord wordt in de Tweede Kamer. De Reformatorische Oudervereniging behartigt de belangen van onze scholen in Den Haag. Daarom is lidmaatschap van de ROV erg belangrijk voor alle ouders.

Pieter Zandt SG

De meeste leerlingen die onze scholen verlaten gaan naar de plaatselijke Pieter Zandt. De Pieter Zandt is een middelbare school waar de kinderen reformatorisch onderwijs ontvangen. Het is belangrijk dat kinderen dit onderwijs ontvangen tijdens de tienerjaren, om ze op deze wijze toe te rusten voor de maatschappij waarin wij leven.

En dan ben je leraar

Graag willen we (toekomstige) collega's warm maken voor onze reformatorische scholen op Urk. Lopende vacatures zijn te vinden op de website van En dan ben je leraar. Ook als er geen vacatures zijn zien we uit naar uw en jouw reactie om op onze prachtige dorp te komen werken!

Minimum 4 characters